Biking

TRAFFIC MANAGEMENT

Al enige jaren ondersteunen wij scholen op het gebied van marketing en communicatie. Onze kracht ligt op dit gebied vooral in het vertalen van de sfeer en de kernwaarden van de school in beelden. Dit vertaalt zich in mooie promotie filmpjes voor de school. Wij richten ons vooral op het primair en voortgezet onderwijs.

Tijdens de werkzaamheden voor het maken van de films, viel het op dat bijna elke school te maken heeft met verkeersdrukte in de omgeving van de school. Vooral tijdens breng- en haal momenten, is er in de directe omgeving veel drukte. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor de kinderen,  alsook agressiviteit en frustratie bij de bewoners. 

Door gesprekken te voeren met leerkrachten, ouders en directeuren van het onderwijs, is er een bewustwordingscampagne ontwikkeld. Deze campagne is gericht op het bewust maken van het gedrag van ouders en bewoners, met als doel de verkeersuitdagingen, zoals drukte en hinder om de scholen heen te verminderen.

WERKWIJZE

Wij hebben een bewustwordingscampagne ontwikkeld. Deze campagne wordt gevoerd tijdens haal- en breng momenten van de leerlingen van het primair onderwijs. Bij het voortgezet onderwijs gebeurt dit tijdens de start en het einde van de lesdagen.  

Met behulp van handhavers en/of wijkagenten attenderen wij ouders en andere verkeersdeelnemers op alternatieve routes en parkeerplaatsen. Wij motiveren hen op een positieve manier om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van onze kinderen.


Ons materialen bestaan uit motiverende uitingen, folders en posters. Alles om het gedrag van de verkeersdeelnemers op een positieve manier te beïnvloeden. Ook ontwikkelen we een brief, die de school met ouders kan delen. En een brief die naar omwonenden verstuurd kan worden.

Marketing product
Teacher

WAT DOEN WE

In gesprekken met betrokken scholen, wordt vaak aangegeven dat de scholen zoveel mogelijk ontlast willen worden. Hun leerkrachten ervaren vaak een hoge werkdruk en het algemeen personeelstekort, draagt hier geen positieve bijdrage aan bij. Toch zijn sommige leerkrachten weer zo betrokken en gaat het onderwerp hen zo aan het hart, dat zij alsnog deel willen uitmaken van de campagne.

Omdat dit per school en per situatie verschilt, hebben wij twee campagnes ontwikkeld:

  • Campagne met behulp van leerkrachten en leerlingen

  • Campagnes met behulp van ons eigen School Traffic Management team

In overleg met de betrokken school, wordt bepaald welke campagne wordt ingezet.